Con người English Amom

Nếu KỶ LUẬT là giá trị cốt lõi đầu tiên mà khách hàng nhắc tới English Amom thì con người là điều đầu tiên khiến người dẫn đầu lẫn đội ngũ nhân sự tự hào về chính mình chính là con người. 

 

Người thầy giỏi không phải là người có nhiều bằng cấp mà người thầy giỏi chính là người truyền cảm hứng học tập thành công và thúc đẩy được học viên của mình rèn luyện bằng kỷ luật bản thân và kỷ luật tổ chức. Chỉ có thói quen mới tạo thành kỷ luật trước khi kết quả trổ bông.

 

Tại English Amom, chúng tôi đang nỗ lực từng giờ từng ngày để lựa chọn đúng nhân sự phù hợp với lý tưởng hành động của tổ chức và mang đến cho khách hàng những trải nghiệm vượt trội nhất.

 

Chúng tôi luôn tự hào là tổ chức của những người trẻ ham học, sẵn sàng tiếp nhận và cải thiện bản thân mình giỏi hơn mỗi ngày để trở thành tổ chức cung cấp dịch vụ giáo dục và trải nghiệm khách hàng xuất sắc vì mục tiêu người Việt toàn cầu.

 

Không phải là quy trình, con người mới là cốt lõi của thành công.

Học viên khắp mọi miền của English Amom
Con người là linh hồn của Nhà trường, là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục. Con người English Amom được khắc họa từ sự tận tâm yêu trẻ, yêu nghề, từ nền tảng chuyên môn vững chắc, phương pháp thực nghiệm tiến bộ và khả năng cập nhật theo sự phát triển của xã hội.