Lịch khai giảng

Học viên khắp mọi miền của English Amom
Con người là linh hồn của Nhà trường, là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục. Con người English Amom được khắc họa từ sự tận tâm yêu trẻ, yêu nghề, từ nền tảng chuyên môn vững chắc, phương pháp thực nghiệm tiến bộ và khả năng cập nhật theo sự phát triển của xã hội.