Lesson 42 (TD2)

► Kênh hỏi đáp và giải thích thắc mắc kiến thức MIỄN PHÍ → truy cập LINK NHÓM: ENGLISH AMOM

► Kênh YOUTUBE hệ thống toàn bộ bài giảng CLIPS: truy cập LINK: ENGLISH AMOM CHANNEL

► Kênh TIKTOK: ENGLISH AMOM

Nghe và luyện theo giáo trình TD2 - Lesson 42 - Trang 52 và trang 53

File 17 (Page 52)

File 18 (Page 52)

File 19 (Page 53)

File 20 (Page 53)