Lesson 44 (TD2)

► Kênh hỏi đáp và giải thích thắc mắc kiến thức MIỄN PHÍ → truy cập LINK NHÓM: ENGLISH AMOM

► Kênh YOUTUBE hệ thống toàn bộ bài giảng CLIPS: truy cập LINK: ENGLISH AMOM CHANNEL

► Kênh TIKTOK: ENGLISH AMOM

Nghe và luyện theo giáo trình TD2 - Lesson 44 - Trang 54 và trang 55

File 21 (Page 54)

File 22 (Page 54)

File 23 (Page 55)

File 24 (Page 55)