Lesson 46 (TD2)

► Kênh hỏi đáp và giải thích thắc mắc kiến thức MIỄN PHÍ → truy cập LINK NHÓM: ENGLISH AMOM

► Kênh YOUTUBE hệ thống toàn bộ bài giảng CLIPS: truy cập LINK: ENGLISH AMOM CHANNEL

► Kênh TIKTOK: ENGLISH AMOM

Nghe và luyện theo giáo trình TD2 - Lesson 46 - Trang 56 và trang 57 

File 25 (Page 56)

File 26 (Page 57)

File 27 (Page 57)

File 28 (Page 57)