Lesson 50 (TD2)

► Kênh hỏi đáp và giải thích thắc mắc kiến thức MIỄN PHÍ → truy cập LINK NHÓM: ENGLISH AMOM

► Kênh YOUTUBE hệ thống toàn bộ bài giảng CLIPS: truy cập LINK: ENGLISH AMOM CHANNEL

► Kênh TIKTOK: ENGLISH AMOM

Nghe và luyện theo giáo trình TD2 - Lesson 50 - Trang 64 và trang 65

File 37 (Page 64)

File 38 (Page 64)

File 39 (Page 65)

File 40 (Page 65)