Lesson 52 (TD2)

► Kênh hỏi đáp và giải thích thắc mắc kiến thức MIỄN PHÍ → truy cập LINK NHÓM: ENGLISH AMOM

► Kênh YOUTUBE hệ thống toàn bộ bài giảng CLIPS: truy cập LINK: ENGLISH AMOM CHANNEL

► Kênh TIKTOK: ENGLISH AMOM

Nghe và luyện theo giáo trình TD2 - Lesson 52 - Trang 66 và trang 67

File 41 (Page 66)

File 42 (Page 66)

File 43 (Page 67)

File 44 (Page 67)