Bài nghe VIP1.10

► Kênh hỏi đáp và giải thích thắc mắc kiến thức MIỄN PHÍ → truy cập LINK NHÓM: ENGLISH AMOM

► Kênh YOUTUBE hệ thống toàn bộ bài giảng CLIPS: truy cập LINK: ENGLISH AMOM CHANNEL

► Kênh TIKTOK: ENGLISH AMOM

Nghe và luyện theo giáo trình lớp VIP 1 - Lesson 10 - Trang 23

Bài 1 (Homework)

Bài 2 (Homework)

File luyện đọc mẫu

File đọc từ vựng