Bài nghe VIP1.14

► Kênh hỏi đáp và giải thích thắc mắc kiến thức MIỄN PHÍ → truy cập LINK NHÓM: ENGLISH AMOM

► Kênh YOUTUBE hệ thống toàn bộ bài giảng CLIPS: truy cập LINK: ENGLISH AMOM CHANNEL

► Kênh TIKTOK: ENGLISH AMOM

Nghe và luyện theo giáo trình lớp VIP 1 - Lesson 14 - Trang 29 - 30 - 31

Bài 1 (Homework)

Bài 2 (Homework)

Bài 3 (Homework)

File luyện đọc Passage 1

File luyện đọc Passage 2