Bài nghe VIP1.8

► Kênh hỏi đáp và giải thích thắc mắc kiến thức MIỄN PHÍ → truy cập LINK NHÓM: ENGLISH AMOM

► Kênh YOUTUBE hệ thống toàn bộ bài giảng CLIPS: truy cập LINK: ENGLISH AMOM CHANNEL

► Kênh TIKTOK: ENGLISH AMOM

Nghe và luyện theo giáo trình lớp VIP 1 - Lesson 8 - Trang 19

Bài 1 (Homework)

Bài 2 (Homework)

File đọc từ vựng âm /k/

File đọc từ vựng âm /g/