Luyện ngữ pháp
Trong bài học ngày hôm nay, các bạn hãy cùng English Amom học cách thêm "s, es" sau danh từ và động từ nhé!
Trong bài ngày hôm nay, các bạn hãy cùng English Amom học chi tiết bài giảng về động từ khuyết thiếu nhé!
Hãy cùng English Amom học chi tiết phần lý thuyết và cùng luyện tập để hiểu rõ hơn về thì tương lai gần nhé!
Trong bài ngày hôm nay các bạn hãy cùng English Amom học chi tiết lý thuyết cũng như thực hành để hiểu rõ hơn về thì Tương lai đơn nhé!
Hãy cùng English Amom học ngay lý thuyết và thực hành bài tập về So sánh hơn của trạng từ ngắn và trạng từ dài ở bài học ngày hôm nay nhé!
Trong bài ngày hôm nay các bạn hãy cùng English Amom học bài về So sánh hơn của tính từ ngắn và tính từ dài nhé!
Trong bài học ngày hôm nay các bạn hãy cùng English Amom học chi tiết về cách dùng this, that, these và those trong tiếng Anh nhé!
How much & How many là hai từ để hỏi vô cùng thông dụng trong tiếng Anh. Tuy nhiên, làm thế nào để sử dụng hai từ để hỏi này một cách chính xác? Vậy thì hãy học ngay bài này nhé!
Trong bài ngày hôm nay hãy cùng English Amom học chi tiết lý thuyết và làm bài tập thực hành về thì Quá khứ đơn với động từ thường nhé!