Luyện phát âm từ đầu
Bạn muốn đọc từ mà không cần tra từ điển, hãy thực hành phân tích âm để bạn dễ dàng đọc từ tiếng Anh dễ dàng mà không cần tra từ điển nhé!
Ngữ điệu trong tiếng Anh là như thế nào? Làm sao để luyện được ngữa điệu cho người bắt đầu học tiếng Anh hãy đọc ngay bài viết này nhé!
Các bạn hãy cùng English Amom học các phát âm -ed ending sound trong bài học ngày hôm nay nhé!
Trong bài học ngày hôm nay các bạn hãy cùng English Amom học các phát âm /s-z-ɪz/ trong tiếng Anh nhé!
Ending sound trong tiếng Anh là gì? Ending sound trong tiếng Anh quan trọng như thế nào các bạn hãy học ngay bài này nhé!
Để phát âm chuẩn thì bạn nên biết kỹ thuật tách số âm đọc trong từ để bạn đọc chuẩn, hãy đọc ngay bài viết này để biết kỹ thuật tách âm đọc đó nhé!
Bạn đã biết nguyên tắc t trung âm của Anh Mỹ chưa? Nếu chưa biết thì hãy xem ngay bài viết này để hiểu và biết các nguyên tắc t trung âm ngay nhé!
Bạn đã hiểu về âm t câm chưa? Nếu chưa hiểu về âm t câm thì hãy đọc ngay bài viết này để biết về âm t câm và cách đọc âm t câm nhé!
Tại sao h câm; hãy cùng English Amom tìm hiểu về nguyên tắc h câm trong tiếng Anh trong bài viết này nhé!