Vị trí giám sát chất lượng team chuyên môn

 

A) MÔ TẢ CÔNG VIỆC

► Tuyển dụng, đào tạo, giám sát và phân bổ lịch làm việc của từng giáo viên.

Giám sát chất lượng đào tạo của giáo viên và kết quả học tập của học viên để phối hợp chặt chẽ với bộ phận chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

 Chịu trách nhiệm về kế hoạch nhân sự của team chuyên môn để phù hợp với kế hoạch mở lớp, kế hoạch phát triển của doanh nghiệp.

 

B) YÊU CẦU ỨNG VIÊN

► Có kinh nghiệm giảng dạy và quản lý lớp học ≥ 2 năm.

► Có kinh nghiệm giảng dạy để đào tạo và đánh giá chất lượng giáo viên.

► Có kinh nghiệm quản lý để phỏng vấn, tuyển dụng và lựa chọn ứng viên phù hợp cho doanh nghiệp.

► Phát âm chuẩn, nói tiếng Anh tự tin.

 

C) THU NHẬP

► Lương cứng

► Thưởng nóng sản phẩm đẩy mạnh, thưởng thành tích tổng số lượng sản phẩm đẩy mạnh

► Thưởng từ Quỹ Phúc lợi cùng nhân viên toàn công ty.

► Tổng thu nhập cao

 

D) LIÊN HỆ

► Ứng viên vui lòng gửi hồ sơ tiêu đề 'ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ ...............' về email: englishamom.tuyendung@gmail.com.

► Hồ sơ yêu cầu: CV đủ thông tin về kinh nghiệm liên quan hoặc các trải nghiệm phù hợp với công việc ứng tuyển, nêu rõ điểm mạnh điểm yếu cũng như mong muốn phát triển của bản thân. Lưu ý: ứng viên hãy là chính mình, chúng tôi sẽ giúp bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính bạn. Hiểu mình là ai và muốn gì chính là con đường ngắn nhất giúp các bạn trải nghiệm hạnh phúc của học tập và lao động.

► Hotline liên hệ: 0961 555 601 (Gặp bộ phận Tuyển dụng)