Đọc truyện Bộ E-F
Các bạn hãy cùng English Amom học phát âm chuẩn và luyện ngữ điệu hay qua truyện Robins Grow Up trong bài học ngày hôm nay nhé!
Các bạn hãy cùng English Amom học phát âm chuẩn và luyện ngữ điệu hay qua truyện Foal to Horse trong bài học ngày hôm nay nhé!