Lesson 4: Time to Hibernate

Các bạn hãy cùng English Amom học phát âm chuẩn và luyện ngữ điệu hay qua truyện Time to Hibernate trong bài học ngày hôm nay nhé!