[LIVE] chia sẻ - hỏi đáp
Chi tiết cho PHỤ HUYNH HIỂU học gì, học như thế nào cho đỡ tốn tiền mà cũng biết cách chọn chỗ học. Còn người dạy, xem để nhìn lại cách mình dạy
Nếu bạn muốn mở lớp, nhất định phải xem hết live này
PH phải xem trước khi lựa chọn bất kỳ một phương thức học tiếng Anh nào
Trước khi được TV chi tiết KH đáp ứng được nhu cầu của bạn, nhất định bạn phải xem kỹ bài này
Gần đây nhiều bạn hỏi mình về cách mở lớp, mình viết bài cho các bạn đọc
Chuyên mục này được coi như nhật ký hàng ngày của tôi