Phương pháp - Tin tức
Chỉ một khoá hệ thống toàn bộ kiến thức lý thuyết bị hổng từ lớp 6 đến lơp s9
Chi tiết cho PHỤ HUYNH HIỂU học gì, học như thế nào cho đỡ tốn tiền mà cũng biết cách chọn chỗ học. Còn người dạy, xem để nhìn lại cách mình dạy
Xem kỹ bài live này để hiểu về chương trình Elearning, so sánh với chương trình zoom để lựa chọn tối ưu khi học
Trước khi được TV chi tiết KH đáp ứng được nhu cầu của bạn, nhất định bạn phải xem kỹ bài này
Theo dõi chi tiết bài video này để PH nắm rõ lộ trình và kết quả đạt được của con Cấp 1 khi học KH zoom tại EA
Đây là lộ trình cần thiết cho bạn học viên Cấp 2 phát triển toàn diện 4 kĩ năng thông qua khoá học Zoom
Xem kỹ video này, bạn sẽ nắm được lộ trình học của người mất gốc cần làm gì để tập trung giao tiếp hiệu quả