Luyện phát âm
Bạn đã biết nguyên tắc t trung âm của Anh Mỹ chưa? Nếu chưa biết thì hãy xem ngay bài viết này để hiểu và biết các nguyên tắc t trung âm ngay nhé!
Bạn đã hiểu về âm t câm chưa? Nếu chưa hiểu về âm t câm thì hãy đọc ngay bài viết này để biết về âm t câm và cách đọc âm t câm nhé!
Tại sao h câm; hãy cùng English Amom tìm hiểu về nguyên tắc h câm trong tiếng Anh trong bài viết này nhé!
Bạn đa biết nguyên tắc âm chặn chưa? Hãy cùng English Amom nắm rõ các nguyên tắc âm chặn đặc biệt hữu dụng qua bài viết này nhé!
Nguyên tắc nối âm là nguyên tắc vô cùng quan trọng trong tiếng Anh được người bản ngữ sử dụng rất nhiều, hiểu chi tiết về nguyên tắc đó trong này nhé!
Bạn đã đọc chuẩn âm /ch/ hay chưa; hãy xem dấu hiệu nhận biết và cách phát âm âm /ch/ chuẩn Anh Mỹ trong bài viết này nhé!
Bạn đã phát âm đúng âm /j/ chưa? Hãy cùng English Amom nhận biết và phát âm chuẩn âm /j/ ngay hôm nay nhé!
Làm sao để đọc chuẩn âm /sh/; hãy cùng English Amom để biết cách phát âm âm /sh/ chuẩn Anh Mỹ nhé!
Bảng phiên âm tiếng Anh là gì? Được dùng để làm gì? Tại sao phải học bảng phiên âm tiếng Anh; hãy cùng tìm hiểu rõ hơn trong bài viết này nhé!