• Luyện phát âm
 • Luyện âm
 • Phụ âm trong tiếng Anh
 • Cách phát âm âm /dʒ/ trong tiếng Anh
 • Cách phát âm âm /dʒ/ trong tiếng Anh
  Trong bài ngày hôm nay các bạn hãy cùng English Amom học cách phát âm âm /dʒ/ trong tiếng Anh nhé!

  I) LÝ THUYẾT

  Các bạn học chi tiết phần lý thuyết cách phát âm âm /dʒ/ trong tiếng Anh ở video trên.

   

  II) LUYỆN TẬP

  Bài tập 1: Điền O vào ô trống với các từ có âm /dʒ/ và điền X vào ô trống với các từ không có âm /dʒ/

  orange      
  usually  
  gum  
  Egypt  
  jacket  
  general  
  magic  
  jazz  
  catch  
  give  

   

  Bài tập 2: Tìm và gạch chân những từ có âm /dʒ/ trong đoạn văn dưới đây.

  SHADOW PUPPET THEATRE

  The puppets are usually made from animal skins. These shadow puppets are camel skin and they come from Indonesia. Often there is just one puppeteer who makes the puppets move. To move the puppets there are wooden sticks on the puppets' backs.

  The theatre is dark and a bright light shines on the puppets to make shadows on a screen behind them. The puppeteer does all the voices. And sometimes there are other people singing or playing instruments.

  Những từ có âm /dʒ/ trong đoạn văn là:

  1. 

  2.

  3. 

  4.

  5. 

  ...