• Tiếng anh cấp I
 • Lớp 4
 • Review 1 (Lớp 4)
 • Review 1: Ôn tập Unit 1, 2, 3
 • Review 1: Ôn tập Unit 1, 2, 3
  Review Unit 1 - 2 - 3.

   

  ► Kênh YOUTUBE để mình học bài giảng BỔ SUNG: KÊNH YOUTUBE

  ► GROUP FB chấm bài miễn phí: English Amom (Các bạn làm bài và gửi vào Group Facebook này để các thầy cô chấm cho mình nhé)

  1) Complete the crossword.

   

   

  2) Write.

  3) Read then write what Mia did yesterday morning.

  4) Match the questions and answers.

  5) Write, using the present simple and present continuous.

  6) Write the words under the correct heading.