• Tiếng anh cấp I
 • Lớp 4
 • Unit 1: The food here is great!
 • Lesson 6: Listening, Speaking and Writing.
 • Lesson 6: Listening, Speaking and Writing.
  Phần này các bạn bé chép từ vựng và đọc chuẩn theo file mẫu. Mình quay bài và gửi lên nhóm English Amom để các thầy cô chấm và hướng dẫn mình thêm nhé.

  ► Kênh YOUTUBE để mình học bài giảng BỔ SUNG: KÊNH YOUTUBE

  ► GROUP FB chấm bài miễn phí: English Amom (Các bạn làm bài và gửi vào Group Facebook này để các thầy cô chấm cho mình nhé)

   

  1) Listening: Listen and number.

  2) Listen again and circle the correct word.

  3) Speaking: Ask and answer.

  4) Writing: Clap and count the syllabus in these words.