• tiếng anh cấp II
 • Lớp 6
 • Unit 2: My house
 • Lesson 4 (SGK): Cách phát âm /s/ /z/
 • Lesson 4 (SGK): Cách phát âm /s/ /z/
  Hướng dẫn phát âm âm /s/ và /z/ SGK Tiếng Anh lớp 6

  ► Kênh hỏi đáp và giải thích thắc mắc kiến thức MIỄN PHÍ → truy cập LINK NHÓM: ENGLISH AMOM

  ► Kênh YOUTUBE hệ thống toàn bộ bài giảng CLIPS: truy cập LINK: ENGLISH AMOM CHANNEL

  ► Kênh TIKTOK: ENGLISH AMOM

   

   

   

  Âm /s/ và /z/ là những âm quan trọng trong tiếng Anh. Nắm vững các quy tắc phát âm âm /s/ và /z/  là bước đầu giúp tăng khả năng nói tiếng Anh chuẩn.

   

   

  Âm /s/

  Âm/z/

  Khái niệm

  ♦ Là âm vô thanh

  ♦ Đặt mặt lưỡi của bạn sao cho chạm nhẹ vào răng cửa hàm trên, tiếp đó đẩy luồng khí đi ra ngoài qua khe giữa mặt lưỡi và răng cửa trên

  ♦ Không làm rung dây thanh khi phát âm 

  ♦ Là một phụ âm hữu thanh

   ♦ Khẩu hình để phát âm tương tự với âm /s/, nhưng tiếng luồng khí thoát ra không mạnh bằng âm /s/

  ♦ Có rung dây thanh trong cổ họng

  Dấu hiệu nhận biết

  ♦ “s” được phát âm /s/ sau các âm vô thanh /t/, /p/, /k/, /f/, /θ/

  cats /kæts/: Cats are prettier than dogs

  - lamps /læmps/: My mother has just bougt some new lamps

  - books /bʊks/ I borrowed these books from library

  - months /mʌnθs/ There are 12 months in a year 

  ♦ “s” được phát âm /z/ sau các âm hữu thanh /b/, /d/, /ɡ/, /n/, /m/, /l/, etc. và bất cứ nguyên âm nào.

  - beds /bedz/ Those beds are comfortable

  - dogs /dɑːɡs/ Please keep your dogs away from me

  - rooms /ruːmz/ There are four rooms in my house.