• Tiếng anh cấp I
 • Lớp 3
 • Unit 3: My things
 • Lesson 6: Listening, Speaking and Writing.
 • Lesson 6: Listening, Speaking and Writing.
  Phần này các bạn bé chép từ vựng và đọc chuẩn theo file mẫu. Mình quay bài và gửi lên nhóm English Amom để các thầy cô chấm và hướng dẫn mình thêm nhé.

  ► Kênh hỏi đáp và giải thích thắc mắc kiến thức MIỄN PHÍ → truy cập LINK NHÓM: ENGLISH AMOM

  ► Kênh YOUTUBE hệ thống toàn bộ bài giảng CLIPS: truy cập LINK: ENGLISH AMOM CHANNEL

  ► Kênh TIKTOK: ENGLISH AMOM

   

  1) Listening: Listen and match. What do they collect?

   

  2) Speaking: Look at the pictures. Ask and answer

   

  3) Writing