• Tiếng anh cấp I
 • Lớp 4
 • Unit 5: Go back to the roundabout
 • Lesson 5: Reading
 • Lesson 5: Reading
  Phần này các bạn bé chép từ vựng và đọc chuẩn theo file mẫu. Mình quay bài và gửi lên nhóm English Amom để các thầy cô chấm và hướng dẫn mình thêm nhé.

   

  ► Kênh YOUTUBE để mình học bài giảng BỔ SUNG: KÊNH YOUTUBE

  ► GROUP FB chấm bài miễn phí: English Amom (Các bạn làm bài và gửi vào Group Facebook này để các thầy cô chấm cho mình nhé)

   

  1) Have you seen any shadow puppet theatre?

  2) Listen and read.

  3) Underline these words in the text. Guess their meanings and then check them in Workbook 4 Dictionary.

  4) Read again and write T (true) or F (false) .