Lesson 13: "Buzz!" Said the Fuzzy Bee

Các bạn hãy cùng English Amom học phát âm chuẩn và luyện ngữ điệu hay qua truyện "Buzz!" Said the Fuzzy Bee trong bài học ngày hôm nay nhé!