Luyện nghe CII - L1

► Kênh hỏi đáp và giải thích thắc mắc kiến thức MIỄN PHÍ → truy cập LINK NHÓM: ENGLISH AMOM

► Kênh YOUTUBE hệ thống toàn bộ bài giảng CLIPS: truy cập LINK: ENGLISH AMOM CHANNEL

► Kênh TIKTOK: ENGLISH AMOM

 

Tên bài                                  Link file nghe 
Lesson 1

Bài 1: File nghe

Bài 2: File nghe

Lesson 2

 File nghe

Lesson 3

Bài 1: File nghe

Bài 2: File nghe

Lesson 4  File nghe
Lesson 5

Bài 1: File nghe

Bài 2: File nghe

Lesson 6  File nghe
Lesson 7

Bài 1: File nghe

Bài 2: File nghe

Lesson 8  File nghe
Lesson 9

Bài 1: File nghe

Bài 2: File nghe

Lesson 10  File nghe
Lesson 11

Bài 1: File nghe

Bài 2: File nghe

Lesson 12  File nghe
Lesson 13

Bài 1: File nghe

Bài 2: File nghe

Lesson 14 File nghe
Lesson 15

Bài 1: File nghe

Bài 2: File nghe

Lesson 16 File nghe
Lesson 17

Bài 1: File nghe

Bài 2: File nghe

Lesson 18 File nghe
Lesson 19

Bài 1: File nghe

Bài 2: File nghe

Lesson 20 File nghe
Lesson 21

Bài 1: File nghe

Bài 2: File nghe

Lesson 22  File nghe
Lesson 23

Bài 1: File nghe

Bài 2: File nghe

Lesson 24 File nghe
Lesson 25

Bài 1: File nghe

Bài 2: File nghe

Lesson 26  File nghe
Lesson 27

Bài 1: File nghe

Bài 2: File nghe

Lesson 28  File nghe
Lesson 29  File nghe