• Tiếng anh cấp I
 • Lớp 3
 • Unit 1: They're from Australia!
 • Lesson 3: Grammar and song
 • Lesson 3: Grammar and song
  Phần này các bạn bé chép từ vựng và đọc chuẩn theo file mẫu. Mình quay bài và gửi lên nhóm English Amom để các thầy cô chấm và hướng dẫn mình thêm nhé.

   

  ► Kênh hỏi đáp và giải thích thắc mắc kiến thức MIỄN PHÍ → truy cập LINK NHÓM: ENGLISH AMOM

  ► Kênh YOUTUBE hệ thống toàn bộ bài giảng CLIPS: truy cập LINK: ENGLISH AMOM CHANNEL

  ► Kênh TIKTOK: ENGLISH AMOM

   

  1) Speaking: Think of a boy or a girl. Ask and answer 

   

  2) Write about three people

  Jane is eight. She's from the UK. Tom is............

  3) Listen and sing

   

  4) Sing and do