• Tiếng anh cấp I
 • Lớp 3
 • Unit 1: They're from Australia!
 • Lesson 5: Reading
 • Lesson 5: Reading
  Phần này các bạn bé chép từ vựng và đọc chuẩn theo file mẫu. Mình quay bài và gửi lên nhóm English Amom để các thầy cô chấm và hướng dẫn mình thêm nhé.

  ► Kênh hỏi đáp và giải thích thắc mắc kiến thức MIỄN PHÍ → truy cập LINK NHÓM: ENGLISH AMOM

  ► Kênh YOUTUBE hệ thống toàn bộ bài giảng CLIPS: truy cập LINKENGLISH AMOM CHANNEL

  ► Kênh TIKTOK: ENGLISH AMOM

   

  1) Listen, point and repeat

   

  2) Describe what's hoppening in the pictures below.

   

  3) Listen and read

   

  4) Read again ond put the sentences in the correct order