Lesson 12: The Icy, Cold Arctic

Các bạn hãy cùng English Amom học phát âm chuẩn và luyện ngữ điệu hay qua truyện The Icy, Cold Arctic trong bài học ngày hôm nay nhé!