Lesson 14: Who Can Hop?

Các bạn hãy cùng English Amom học phát âm chuẩn và luyện ngữ điệu hay qua truyện Who Can Hop? trong bài học ngày hôm nay nhé!