• Luyện phát âm
 • Luyện âm
 • Các kỹ thuật phát âm quan trọng
 • Cách phát âm /s-z-ɪz/ trong tiếng Anh
 • Cách phát âm /s-z-ɪz/ trong tiếng Anh

  I) LÝ THUYẾT

  Các bạn học chi tiết phần lý thuyết Cách phát âm /s-z-ɪz/ trong tiếng Anh trong tiếng Anh ở video trên.

   

  II) LUYỆN TẬP

  Thêm s hoặc es vào các danh từ và động từ dưới đây. Sau đó, xác định từ nào có ending sound phát âm là /s/, /z/ hoặc /ɪz/.

  1. orange

  2. face

  3. walk

  4. apple

  5. chair

  6. table

  7. race

  8. book

  9. pen

  10. television