• Luyện phát âm
 • Luyện âm
 • Các kỹ thuật phát âm quan trọng
 • Quy tắc phát âm t câm và t trung âm
 • Quy tắc phát âm t câm và t trung âm
  Trong bài ngày hôm nay các bạn hãy cùng English Amom học cách phát âm t câm và t trung âm trong tiếng Anh nhé!

  I) LÝ THUYẾT

  Các bạn học chi tiết phần lý thuyết cách phát âm t câm và t trung âm trong tiếng Anh ở video trên.

   

  II) LUYỆN TẬP

  Bài tập 1: Điền O vào ô trống với các từ có phát âm là t câm và điền X vào ô trống với các từ có phát âm là t trung âm.

  water      
  mountain  
  city  
  better  
  center  
  letter  
  twenty  
  later  
  little  
  bottle  

   

  Bài tập 2: Viết 5 từ có sử dụng quy tắc h câm và 5 từ sử dụng quy tắc t trung âm khác với 10 từ phía trên.

  1. 

  2.

  3. 

  4.

  5. 

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.